Авамга чагаа С. Есенин оч. А. Бегзин-оол, Мени черле кагба авай Э. Мижит


Алексей Кол - АВАМГА Авамга чагаа С. Есенин оч. А. Бегзин-оол, Мени черле кагба авай Э. Мижит - Рыбак Оскус-Оол п·я│п╨я┐я│-п·п╬п╩ ***─■ п╬п╢п╦п╫ п╦п╥ я│п╟п╪я▀я┘ п╩я▌п╠п╦п╪я▀я┘ пЁп╣я─п╬п╣п╡ п╫п╟ я─п╬п╢п╦п╫п╣ я┌я┐п╡п╦п╫я│п╨п╬пЁп╬ я█п©п╬я│п╟. п╜я┌п╟ я│п╨п╟п╥п╨п╟ п╬ я│я┤п╟я│я┌я▄п╣. п╗п╟п╪п╟п╫я│п╨п╦п╣ п©п╣я│п╫п╬п©п╣п╫п╦я▐ п╦ п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╦п╣ я│я┌п╟я─п╦п╫п╫я▀п╣ я┌я┐п╡п╦п╫я│п╨п╦п╣ п©п╣я│п╫п╦ я│п╬п╥п╢п╟я▌я┌ п╬я│п╬п╠я▀п╧ п╨п╬п╩п╬я─п╦я┌ я█я┌п╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ п╦ п╢п╣п╩п╟я▌я┌ п╣п╣ п©п╬я┘п╬п╤п╣п╧ п╫п╟ п╢я─п╣п╡п╫я▌я▌ п╩п╣пЁп╣п╫п╢я┐. п≤п╥ я├п╦п╨п╩п╟ "п⌠п╬я─п╟ я│п╟п╪п╬я├п╡п╣я┌п╬п╡".

"п═я▀п╠п╟п╨ п·я│п╨я┐я│-п·п╬...

Время: 05:40

Добавлено: 2017-03-15

Просмотрено: 512

Рейтинг: 0

Скачать бесплатно

Весь репертуар Алексей Кол - АВАМГА

Текст песни целиком:

АВАМГА ЧАГАА

Амыр-кадык чору сен бе, күжүр авай?
А мен база хире шаамче шору чор мен.
Чавыт бичии казанааңга кежээлерде
Чырык хаяа херелденип турар болзун

Мени сактып дүвүрээниң чажырар дээш,
Менээреп-ле калган дижип бижиирлер-дир.
Элбер-самдар шыва тонуң кедип алган
Ээтпек черден бараан харап турар дээр-дир.

Имир дүжүп кежээлээрге болганчок-ла
Ийлеп-саргаан сеткилиңге күжүр оглуң
Өршээл билбес дошкун шошка кестик-биле
Өржүдүпкен ышкаш кыннып келир дээр-дир.

Ажырбас оң, күжүр авай Оожурга.
Аймап дүүрээн сеткилиңниң чыргазы-дыр.
Арагачы адым-сураам өткен-даа бол,
Авам көрбейн таанда кайын өлү бээр мен.

Шаандагы дег эрге-чассыг чаңым читпээн,
Чаңгыс күзел мени кагбайн, хөлзедип чор.
Шыдаттынмас когаралдан хоргастанып,
Чавыт бичии бажыңымга четкен болза.

Часкаар чайын садывыска чечек-чимис
Саглаңайнып четчип турда чана бээр мен.
Даңгаар эртен кылын уйгу үезинде
Таалап удаан оглуң мени оттурбас сен.

Чогуп-бүтпээн күзел-соруум сорунзалаан
Шолук сеткил өшкен одаан чүшкүрбейн көр,
Эмин эртир эрте чаштан ишти-хөңнүм
Эгиттинмес хоозурлга алыскан-дыр.

Барган чүве бажы-биле баар ыйнаан,
База катап тейлээринге өөретпейн көр.
Соккан чүрээм, чөленгиижим, идегелим,
Солаңгылыг чырык хаяам сен сен, аай.

Сураг барган оглуң мени бараадап-ла,
Суглуг карааң чажын төкпейн оожурга.
Элбер-самдар шыва тонуң кедип алгаш,
Ээтпек черден мени харап, түревейн көр.

Мени чер-ле кагба, авай Эдуард Мижит 

Авай, авай, күжүр авай, дыңнап көрем, 
Аарышкылыг, берге-даа бол, дыңнап көрем, 
Анаа эвес салымымны бодап келгеш, 
Ам бо хүнде сеткилимни илереттим. 

Күжүр авай, чединместиң салым-чолун 
Күскү хаттың соогу ышкаш, көрүп чор сен 
Чуртталганның шуурганы авам сени 
Чууй шааптар чазып-ла чор, улдап-ла чор, күжүр авай 

Авай, авай, урууң мени дыңнап көрем, 
Амдыызында бичии-дыр мен, ынчалза-даа 
Өйү кээрге, өзүп кээр мен, ынчан харын 
Өөрүшкүнү авам сеңээ көргүзер мен. 

Ынчан харын эрткен өйнү сактып, сактып 
Ыглажып-даа, каттыржып-даа оргай-ла бис, 
Чүг-ле харын бергелерге дүжүп бербейн, 
Чүткүлүңнү чидирбейн көр, күжүр авай. 

Чүг-ле харын чуртталгавыс кокпазынга 
Чүү-даа болза, чүгле чүрээң өжүрбейн көр, 
Ам-даа кызып чүгле чуртта, чуртта, авай. 
Аас-кежик өөвүске черле келир 

Чүгле харын карааң чажын чодуп каавыт, 
Чүгле харын мени черле кагба, авай 
Бүргег хүннер черле эртер, чуртталгавыс, 
Бүде бээр деп бүзүрелиң салба, авай

Посетите так же следующие страницы:

  • Невеста New Single 2014
  • Юлия 2012 NEW
  • И никак, а я любила тебя дурак
  • Высоко
  • Скажи мне что такое Любовь
  • Не уходи
  • Долгая зима
  • Серцебиение
  • Как твои дела из Не родись красивой

Видео:

Рыбак Оскус-Оол
п·я│п╨я┐я│-п·п╬п╩ ***─■ п╬п╢п╦п╫ п╦п╥ я│п╟п╪я▀я┘ п╩я▌п╠п╦п╪я▀я┘ пЁп╣я─п╬п╣п╡ п╫п╟ я─п╬п╢п╦п╫п╣ я┌я┐п╡п╦п╫я│п╨п╬пЁп╬ я█п©п╬я│п╟. п╜я┌п╟ я│п╨п╟п╥п╨п╟ п╬ я│я┤п╟я│я┌я▄п╣. п╗п╟п╪п╟п╫я│п╨п╦п╣ п©п╣я│п╫п╬п©п╣п╫п╦я▐ п╦ п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╦п╣ я│я┌п╟я─п╦п╫п╫я▀п╣ я┌я┐п╡п╦п╫я│п╨п╦п╣ п©п╣я│п╫п╦ я│п╬п╥п╢п╟я▌я┌ п╬я│п╬п╠я▀п╧ п╨п╬п╩п╬я─п╦я┌ я█я┌п╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ п╦ п╢п╣п╩п╟я▌я┌ п╣п╣ п©п╬я┘п╬п╤п╣п╧ п╫п╟ п╢я─п╣п╡п╫я▌я▌ п╩п╣пЁп╣п╫п╢я┐. п≤п╥ я├п╦п╨п╩п╟ "п⌠п╬я─п╟ я│п╟п╪п╬я├п╡п╣я┌п╬п╡".

"п═я▀п╠п╟п╨ п·я│п╨я┐я│-п·п╬...

Ещё видео для вас:

Комментарии:

Добавьте сюда комментарийПроверочный код безопасности:

АвторизацияВступить в наши ряды
Забыли свой пароль?